welcome: please sign in
location: Diff for "Features_pl"
Differences between revisions 15 and 16
Revision 15 as of 2010-11-01 11:40:03
Size: 2702
Comment:
Revision 16 as of 2010-11-01 11:41:01
Size: 2696
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 24: Line 24:
  * wers. >= 3.0 : 15 + wirtualne   * wers. >= 3.0 : 15 + 100

Cechy urządzenia:

 • Wspierane typy kart pamięci:
  • wers. <= 2.5 : MMC/SDSC

  • wers. >= 3.0 : MMC/SDSC/SDHC (oraz prawdopodobnie SDXC pod warunkiem sformatowania na FAT32)

 • Wspierane schematy partycjonowania:
  • wers. <= 2.5 : bez partycji oraz MBR (Master Boot Record)

  • wers. >= 3.0 : bez partycji, MBR (Master Boot Record), GPT (GUID Partition Table - EFI)

 • Wspierane formaty:
  • wers. <= 2.0 : FAT16 i FAT32 (obsługa formatu FAT12 zawierała błędy)

  • wers. >= 2.1 : FAT12,FAT16 i FAT32

 • Obsługa plików w formatach ATR (rw), XFD (ro) i COM/XEX (ro)
  • wers. <= 2.5 : pliki rozpoznawane po rozszerzeniach

  • wers. >= 3.0 : pliki rozpoznawane po nagłówku (0x96,0x02 - ATR, 0xFF,0xFF - COM/XEX, reszta - XFD)

 • Wyświetlacz 16x2 pozwaląjacy "chodzić" po katalogach i wybierać pliki do ładowania (urządzenie formalnie potrafi wykorzystać wyświetlacze do 40x2 - widać więcej z długich nazw plików)
 • Turbo (SIO)
  • wers. <= 1.3 : stała prędkość 51kb/s - hsindex 10

  • wers. 2.0 - 2.5 : możliwość ustawienia prędkości - hsindex od 0 do 16, standardowo 6, co odpowiada prędkości ok. 69kb/s
  • wers. >= 3.0 : dwa tryby TURBO - jeden taki jak w wersjach 2.x (zgodny ze "Speedy" - zarówno komendy jak i dane w turbo), drugi zbliżony do turbo XF551 (komendy wysyłane normalnie, a dane w turbo - wtedy gdy komenda ma zapalony 7 bit). W obu trybach prędkości ustawianie niezależnie (dla pierwszego typowo 6, a dla drugiego 10).

 • Wszystkie gęstości z sektorami 128B i 256B, w tym również dyski 16MB
 • Ilość symulowanych stacji:
  • wers. <= 1.2 : 4

  • wers. 1.3 - 2.5 : 8
  • wers. >= 3.0 : 15 + 100

 • wers. >= 3.0 : Możliwość konfigurowania z poziomu ATARI (od wersji 3.0 program konfiguracyjny musi być nagrany na kartę SD)

 • wers. >= 3.0 : Możliwość tworzenia nowych plików ATR oraz nowych katalogów na karcie SD

 • wers. >= 3.0 : Możliwość kasowania plików z karty SD

 • wers. >= 3.0 : Możliwość zmiany nazwy plików i katalogów na karcie SD

 • wers. >= 3.0 : Możliwość czytania i piasnia dowolnych plików znajdujących się na karcie (w obrębie katalogu ATARI)

 • wers. >= 3.0 : 100 wirtualnych napędów V0..V99, które mogą być łatwo klawiszami ustawiane w miejsce dowolnej stacji D1..D15

 • wers. >= 3.0 : Szybki wybór - napędy V0 do V3 mają dodatkowe znaczenie specjalne. Uruchomienie urządzenia z wciśniętym klawiszem od K1 do K4 powoduje start z przemapowaną stacją D1 na V0 do V3 (K1 = V0, K2 = V1 itd.).

 • wers. >= 3.0 : Wbudowany prosty loader TURBO dla wersji 7-bit (7 bit komendy przełącza turbo - pozwala na obsługę TURBO na przerwaniach)

Features_pl (last edited 2010-11-01 11:41:01 by JakubKruszona)