welcome: please sign in
location: HighSpeed_pl

Oprogramowanie

Większość znanych procedur obsługi turbo potrafi pracować maksymalnie z hsindex wynoszącym 6 (co odpowiada prędkości transmisji około 69kb/s). Aby uzyskać prędkości większe po pierwsze będą potrzebne odpowiednie procedury. W tym celu odsyłam do strony Matthiasa Reichla, który opracował odpowiednie procedury SIO i przygotował odpowiednie modyfikacje ROM. Procedury wraz z kodem źródłowym dostępne są tu: http://www.horus.com/~hias/atari/#hipatch

Sprzęt

SIO2SD na większości komputerów powinno działać bez problemów z prędkością maksymalną ~127kb/s. Przy czym do pracy niezbędne jest dolutowanie rezystora 4k7 (o ile już go tam nie ma w naszej wersji SIO2SD) pomiędzy linię SIO DATAOUT i +5V (piny 1 i 5 złącza SIO).

To w zasadzie powinno wystarczyć - nie mniej ambitnym użytkownikom zdecydowanie polecam wylutowania (wycięcie) kondensatorów z Atari, które łączą linie DATAOUT i DATAIN z masą. Są to małe kondensatory 100nF. W komputerach 800XL,65XE i 130XE są to kondensatory C77 i C78. Aby pokazać różnicę w sygnałach (dla hsindex=0) poniżej podaję oscylogramy linii DATAOUT i DATAIN, odpowiednio z tymi kondensatorami i bez nich.


DATAOUT WITHCAPS

DATAIN WITHCAPS

Sygnały dla normalnego Atari (z wlutowanymi kondensatorami)


DATAOUT WITHOUTCAPS

DATAIN WITHOUTCAPS

Sygnały dla Atari, z którego usunięto kondensatory


Jak widać warto pozbyć się tych kondensatorów i to niezależnie od tego z jaką prędkością chcemy się komunikować. Poniżej fotografie, które mogą pomóc w znalezieniu tych kondensatorów.


130XE WITH CAPS

130XE WITHOUT CAPS

65XE DURING REMOVAL

Widok płyty głównej 130XE z kondensatorami i bez nich

65XE w trakcie usuwania kondensatorów

HighSpeed_pl (last edited 2010-11-04 17:38:18 by JakubKruszona)