welcome: please sign in
location: KeyboardDoc_pl

Użycie:

Należy sformatować (format FAT) kartę SD przy pomocy komputera, w głównym katalogu karty założyc katalog ATARI, w tym katalogu można umieszczać pliki bezpośrednio lub w podkatalogach. Warto podzielić jakoś pliki na podkatalogi, czy to alfabetycznie, czy tematycznie. Przy pierwszym użyciu urządzenie założy w głównym katalogu plik SIO2SD.CFG, w którym będzie przechowywało konfigurację (przydział plików do dysków Atari). Aby zrobić upgrade firmware'u należy do głównego katalogu karty wgrać plik SIO2SD.BIN (wariant 28k). Uwaga: katalog ATARI musi też być na tej karcie - inaczej urzadzenie nie zobaczy tej karty i co za tym idzie nie pozwoli na upgrade firmware'u.

Klawisze:

Na płytce jest pięć klawiszy ułożonych mniej więcej tak:

Files/sio2sd_keys.png

Tryb normalny:

W wersji 1.0:

Od wersji 1.1 do 1.3:

Od wersji 2.0 do 2.1:

Od wersji 2.3 do 2.5:

W wersji 3.0:

W wersji 3.1:

Tryb dysków wirtualnych (tylko wersja 3.0):

Tryb SETUP (w tym trybie SIO nie jest obsługiwane):

Od wersji 2.0 do 2.4:

W wersji 2.5:

W wersji 3.X:

W tej wersji SETUP został podzielony na cztery tryby pracy. Pierwszy to tryb nadpisania konfiguratora (program konfiguracyjny o ile jest na karcie SD jest w tym trybie zmapowany na stację D1), drugi to tryb zmiany parametrów urządzenia (dawny SETUP), trzeci to tryb upgrade'u oprogramowania i czwarty to tryb odłączenia urządzenia. Pomiędzy trybami chodzimy klawiszami K1-K4 wraz z SHIFT i wychodzimy zupełnie poprzez podwójne wciśnięcie SHIFT.

Opis pracy z wersją 3.0 przygotowany przez Pajero: Opis_SETUP_K1-K4.pdf

Dla wersji 3.1: Opis_SETUP_K1-K4_3.1.pdf

Opcje:

Szybkie wybieranie (od wersji 3.0)

Gdy podczas uruchomienia urządzenia wciśnięty jest któryś klawisz od K1 do K4 to system startuje ze stacją D1 przemapowaną na jeden z czterech dysków wirtualnych V0 do V3 (zależnie od wciśniętego klawisza). Pozwala to na przypisanie ulubionych czterech dysków dla stacji V0,V1,V2 oraz V3 i szybkie bootowanie z jednym z tych dysków. W wariancie tym urządzenie startuje w trybie zarządzania stacjami wirtualnymi.

KeyboardDoc_pl (last edited 2012-01-10 16:21:10 by JakubKruszona)