welcome: please sign in
location: SIOCommands_pl

Komendy SIO

Numer urządzenia $73 + deviceID

Komenda

aux1

aux2

kierunek transmisji

długość

opis

firmware

$00

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

1

status urządzenia (patrz niżej)

1.0

$01

numer dysku (1-15,128-228)

ilość dysków (1-4)

SIO2SD->ATARI ($40)

54*ilość dysków

pobierz parametry mapowania dysków

1.0

$02

numer dysku (1-15,129-228)

ilość dysków (1-4)

ATARI->SIO2SD ($80)

54*ilość dysków

ustaw parametry mapowania dysków

1.0

$03

numer dysku (1-15,129-228)

ilość dysków (1-100)

- ($00)

-

wyłącz mapowanie dysków

1.0

$04

ilość wpisów (1-4)

flagi (0-3)

SIO2SD->ATARI ($40)

54*ilość wpisów

pobierz kolejne wpisy bieżącego katalogu

1.0

$05

-

-

ATARI->SIO2SD ($80)

54

zmień bieżący katalog na podany

1.0

$06

-

-

- ($00)

-

wejdź do nadkatalogu

1.0

$07

-

-

- ($00)

-

wejdź do głównego katalogu

3.0

$08

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

54

zwróć bieżący katalog

3.0

$09

typy obiektów

-

ATARI->SIO2SD ($80)

16

ustaw maskę przeszukiwania

3.0

$0A

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

2

zwróć liczbę wpisów w bieżącym katalogu (pasujących do maski)

3.0

$0B

typ obiektu

-

ATARI->SIO2SD ($80)

39

utwórz nowy obiekt w bieżącym katalogu

3.0

$0C

-

-

ATARI->SIO2SD ($80)

54

skasuj wskazany plik

3.0

$0D

-

-

ATARI->SIO2SD ($80)

54

zmień nazwę wskazanego pliku

3.0

$0E

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

54

znajdź na karcie pliki pasujące do maski

3.0

$0F

-

-

ATARI->SIO2SD->ATARI ($C0)

54

zwróć katalog nadrzędny dla danego obiektu

3.0

$10

numer linii

-

ATARI->SIO2SD ($80)

40

wyświetl dane na wyświetlaczu LCD

2.0

$11

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

1

zwróć wersję oprogramowania

3.0

$12

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

16

zwróć bajty konfiguracyjne

3.0

$13

-

-

ATARI->SIO2SD ($80)

16

ustaw bajty konfiguracyjne

3.0

$14

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

15

zwróć konfigurację mapowania dysków wirtualnych

3.0

$15

-

-

ATARI->SIO2SD ($80)

15

ustaw konfigurację mapowania dysków wirtualnych

3.0

$1E

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

1

zwróć indeks szybkości dla turbo normalnego

3.0

$1F

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

1

zwróć indeks szybkości dla turbo 7-bit

3.0

$20

parametry

-

ATARI->SIO2SD ($80)

39

stwórz/otwórz plik

3.0

$21

-

-

ATARI->SIO2SD ($80)

54

otwórz plik

3.0

$22

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

3

zwróć pozycję operacji odczytu/zapisu (w bajtach)

3.0

$23

-

-

ATARI->SIO2SD ($80)

3

ustaw pozycję operacji odczytu/zapisu (w bajtach)

3.0

$24

długość

-

SIO2SD->ATARI ($40)

długość

odczytaj 'długość' bajtów od bieżącej pozycji

3.0

$25

długość

-

ATARI->SIO2SD ($80)

długość

zapisz 'długość' bajtów na bieżącej pozycji

3.0

$26

-

-

SIO2SD->ATARI ($40)

3

zwróć długość otwartego pliku (w bajtach)

3.0

$27

-

-

ATARI->SIO2SD ($80)

3

ustaw długość otwartego pliku (w bajtach)

3.0

$00

status:

$01,$02,$03

numery dysków:

$04

flagi (bit 0 = start/kontynuacja , bit 1 = przód/tył):

$09

maska typów:

dane:

$0B

typ obiektu:

$0D

$0E

$12,$13

$14,$15

Tablica mapowania dysków. Kolejne bajty odpowiadają kolejnym dyskom. Każdy bajt zawiera numer dysku, na który dany dysk rzeczywisty ma być przemapowany.

$20

parametry (bit 0 = wybór miejsca, bit 1 = błąd, gdy nie ma pliku):

$0B,$0D,$20

nazwa pliku:

Typowo powinno to być do 39 znaków dopełnionych zerami. Przy czym o ile w nazwie nie ma zera, to spacje z końca są usuwane, zatem wypełnienie nazwy spacjami (tak jak system zwraca w innych komendach) jest dopuszczalne. Z przekazanej nazwy system weźmie znaki o kodach od 32 do 126 z pominięciem znaków: '\', '/', ':', '*', '?', '"', '<', '>', '|'. Oznacza to np., że nazwa ze znakiem EOL (atari:155) na końcu zostanie zaakceptowana, a znak EOL po prostu pominięty.

$01,$02,$04,$05,$08,$21

opis pliku/katalogu (54B)

SIOCommands_pl (last edited 2011-03-31 04:49:44 by JakubKruszona)