welcome: please sign in
location: SoftwareAVR_pl

Oprogramowanie AVR:


Wersja

data wydania

wersja pełna (32k)

wersja do upgrade'u

1.0

2007.01.01

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

1.1

2007.02.04

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

1.2

2007.02.08

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

1.3

2007.02.18

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

2.0

2007.04.01

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

2.1

2007.04.28

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

2.2

2007.09.30

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

2.3

2007.10.01

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

2.5

2010.08.04

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

3.0RC1

2011.04.03

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

3.0RC2

2011.04.09

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

3.0RC3

2011.04.14

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

3.0RC4

2011.04.17

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

3.0RC5

2011.04.27

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

3.1RC1

2012.01.10

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

3.1RC2

2012.02.14

sio2sd_all.bin

sio2sd.bin

Zmiany w 3.X

3.0rc1 -> 3.0rc2

3.0rc2 -> 3.0rc3

3.0rc3 -> 3.0rc4

3.0rc4 -> 3.0rc5

3.0rc5 -> 3.1rc1

3.1rc1 -> 3.1rc2

SoftwareAVR_pl (last edited 2012-02-14 06:47:36 by JakubKruszona)