1

<<TableOfContents: execution failed [list index out of range] (see also the log)>>

Oprogramowanie PC

NVC - narzędzie do organizacji plików na karcie pamięci dla SIO2SD

Praca z dużą ilością plików może sprawiać problemy nawet na szybkim PC-cie. Zazwyczaj pomagamy sobie tworząc sensowną strukturę katalogów. Podobny problem mamy, kiedy naszą kolekcję gier, dem i programów na ATARI chcemy umieścić na karcie pamięci, a następnie za pomocą przycisków SIO2SD (lub za pomocą konfiguratora) odszukać dany tytuł. Zwłaszcza, jeśli nasza kolekcja ma ich ponad 12 tysiecy (mniej więcej tyle plików znajduje się w archiwum gier, które można ściągnąć ze strony http://www.atarionline.pl). Do tego dochodzi jeszcze brak sortowania alfabetycznego (pliki pokazywane są w SIO2SD w tej kolejności, w jakiej były kopiowane na kartę pamięci).

Od wersji oprogramowania 3.0, konfigurator SIO2SD ma już bardzo użyteczną funkcję wyszukiwania plików. Dzięki niej znając nazwę gry (lub jej cześć), wprowadzamy maskę i przeszukujemy choćby i całą kartę pamięci. Niezależnie od tego czy korzystamy z wyszukiwania czy nie, w dalszym ciągu sensowne jest uporządkowanie plików w podkatalogach. NVC może wykonać za nas taką pracę.

O programie

NVC to skrót od "Next Valid Character" (następna możliwa litera). Pod tą nazwą kryje się użyteczna funkcja dostępna w większości samochodowych systemów nawigacyjnych. Wprowadzając adres, korzystamy z wyświetlanej klawiatury, na której dostępne są tylko te litery, które w danym momencie mają sens. Jeśli wybieramy się do Krakowa, to po wprowadzeniu pierwszej literki "K", nie będzie już ona dostępna przy wprowadzaniu drugiej litery, bo nie ma miasta zaczynającego się na "KK". Bedzie natomiast "A", bo są Katowice, będzie "R", bo jest Kraków, itd.
Podobna zasada przyświeca również programowi NVC. Jego zadanie to skopiowanie plików na kartę pamięci i równoczesne utworzenie odpowiedniej struktury katalogów. Strukturę tą najlepiej zilustrować przykładem:

Kopiując plik MOON PATROL (V1).XEX program utworzy domyślnie katalogi M/MO/MOO, a następnie skopiuje go do katalogu MOO. Głębokość zagnieżdżania (czy wystarczą katalogi M/MO, czy też może lepiej M/MO/MOO/MOON, itd.) można dowolnie dostosować.

Files/nvc03.jpg

Jeśli karta pamięci jest pusta (znajduje się na niej tylko katalog "ATARI") i kopiujemy na nią za pomocą NVC całą naszą kolekcję plików, to otrzymamy dodatkowo bonusy:

Program możemy też wykorzystać do odszukania plików, które nam się gdzieś zawieruszyły. Wystarczy podać w ustawieniach literę dysku, na którym znajdują się pliki, a NVC sam je odnajdzie i skopiuje je do katalogu docelowego.

VIDEO pokazujące ładowanie gry Draconus z karty pamięci przygotowanej za pomocą programu NVC:
Obsługa SIO2SD za pomocą przycisków
Obsługa SIO2SD za pomocą konfiguratora

Pobieranie

NVC

NVC napisany jest w języku JAVA. Do jego uruchomienia potrzebna jest więc wirtualna maszyna Javy.
Program nie wymaga instalacji. Po rozpakowaniu NVC.zip otrzymamy pliki:

Obsługa NVC

NVC uruchamiamy klikając dwa razy na pliku nvc.jar. Po uruchomieniu na ekranie powinno pojawić się nowe okno:

Files/nvc01.jpg

Jeśli program uruchamiamy po raz pierwszy, w oknie pojawią się ustawienia domyślne. Przy kolejnym uruchomieniu NVC wyświetli swoje ostatnie ustawienia.

Opis ustawień:

Po kliknięciu na "Start" NVC przeszukuje katalog "Input directory" i wszystkie jego podkatalogi. W trakcie przeszukiwania program zapamiętuje sobie pliki zgodne z podanym wzorcem ("Suffix list") i buduje z nich listę plików do skopiowania. Lista ta jest następnie sortowana alfabetycznie i rozpoczyna się kopiowanie:

Files/nvc02.jpg

Kopiując pliki do katalogu "Output directory" NVC automatycznie tworzy podkatalogi zgodnie z ustawieniami "Max output directory structure depth" i "Force directory creation at the specified depth". Jeśli w przeszukiwanych podkatalogach NVC napotka pliki o identycznej nazwie to zostanie porównana ich zawartość. Jeśli pliki są identyczne, w katalogu docelowym pojawi się tylko jeden plik. Jeśli pliki pomimo tej samej nazwy mają różną zawartość, to wszystkie pojawią się w katalogu docelowym, a nazwa każdego następnego zostanie uzupełniona o dodatek NVCVERX, gdzie X, to kolejny numer pliku.

Obsługa NVC z lini poleceń

NVC można też alternatywnie uruchomić z lini poleceń.

java -jar nvc.jar -i INPUT -o OUTPUT [-f -l LEVEL] suffix1 [suffix2 ... suffixn]
 -f        : wymuszenie tworzenia podkatalogów, domyślnie: wyłączone
 -i INPUT  : katalog źródłowy
 -l DEPTH  : głębokość zagnieźdźania katalogów, domyślnie: 3
 -o OUTPUT : katalog docelowy
 suffix    : rozszerzenie pliku

Przykłady:

java -jar nvc.jar

alternatywa do podwójnego kliknięcia na nvc.jar (przydatne, jeśli podwójne kliknięcie na nvc.jar nie działa w twoim środowisku Javy)

java -jar nvc.jar -i input_dir -o output_dir -l 2 atr

wyszukaj w katalogu "input_dir" i wszystkich jego podkatalogach pliki z rozszerzeniem "atr" i skopiuj je do katalogu "output_dir", tworząc maksymalnie dwa poziomy podkatalogów

java -jar nvc.jar -i C:\ -o d:\ATARI -f -l 3 atr xfd xex

wyszukaj na dysku "C" pliki z rozszerzeniami "atr", "xfd" i "xex" i skopiuj je na dysk "D" do katalogu "ATARI", tworząc dokładnie trzy poziomy podkatalogów

Uwagi

DriveSort - narzędzie do sortowania plików i katalogów

DriveSort sortuje alfabetycznie pliki i katalogi na kartach pamięci sformatowanych w systemie plików FAT. Więcej informacji na stronie projektu.

Pobieranie

DriveSort (wersja dla Windows)